Prijavnica

Manreza – ignacijanske duhovne vježbe kroz liturgijska čitanja

Više o ovim duhovnim vježbama, možete saznati u rubrici Koncept DV.

Jeste li postojeći ili novi korisnik Manreza duhovnih vježbi?

Ovime pri punoj svijesti i pameti, ni od koga nagovoren(a) ili prisiljen(a), znajući čitati i pisati, nakon što mi je objašnjeno pravno značenje i sve posljedice ovog akta, izričito te bez potrebe bilo kakvog daljnjeg pitanja i/ili odobrenja, dajem ovu

P R I V O L U

kojom ja, ; , u svojstvu ispitanika (dalje Ispitanik) u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje GDPR) izričito potvrđujem da sam kao Ispitanik:

 • upoznat i suglasan sa time da GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA, Senjskih žrtava 36, 53 000 Gospić, e-mail adresa info@manreza.hr, kontakt broj telefona 00385993810077 (dalje Biskupija) obrađuje moje osobne podatke u svrhu mojeg sudjelovanja u (dalje Duhovne vježbe), a posebno radi pravilnijeg prepoznavanja mojih duhovnih afiniteta te efikasnijeg sudjelovanja u Duhovnim vježbama,
 • upoznat sa pojmom osobni podatak te sam svjestan da to znači svaki podatak koji se odnosi na mene kao pojedinca a putem kojeg je moj identitet utvrđen ili se može utvrditi, pa tako primjerice, ali ne isključivo: identifikacijski podatak, kontaktni podaci, i drugi podaci neophodni za sudjelovanje u Duhovnim vježbama,
 • upoznat sa pojmom obrada osobnih podataka te sam svjestan da obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje,
 • upoznat da podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, kao i genetski podaci, biometrijski podaci koji služe radi jedinstvene identifikacije pojedinca, podaci koji se odnose na zdravlje ili podaci o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca predstavljaju posebnu kategoriju podataka sukladno članku 9. GDPR-a,
 • suglasan i ovime dajem svoje odobrenje da Biskupija obrađuje moje osobne podatke, kao i moje osobne podatke koji se sukladno GDPR-u smatraju posebnom kategorijom podataka, posebice, ali ne isključivo moja vjerska stajališta te podaci koji se odnose na zdravlje,
 • upoznat sa svim svojim pravima koja proizlaze iz GDPR-a, a posebno sa:
  • pravom dobiti informacije o obradi svojih osobnih podataka sukladno člancima 13. i 14. Uredbe;
  • pravom na pristup svojim osobnim podacima sukladno članku 15. Uredbe;
  • pravom na ispravak svojih osobnih podataka sukladno članku 16. Uredbe;
  • pravom na brisanje („pravo na zaborav“) sukladno članku 17. Uredbe;
  • pravom na ograničenje obrade svojih osobnih podataka sukladno članku 18. Uredbe;
  • pravom na prenosivost svojih osobnih podataka sukladno članku 20. Uredbe;
  • pravom na prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Ispitanika sukladno članku 21. Uredbe;
  • pravom da se na Ispitanika ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi sukladno članku 22. Uredbe;
  • pravom na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu sukladno članku 77. Uredbe;
  • pravom na učinkoviti pravni lijek protiv Biskupije sukladno članku 79. Uredbe,
 • svjestan da sam ovlašten u svako doba, kontaktiranjem Biskupije bilo putem e-maila bilo putem pošte jednostranom izjavom volje danom u pisanom obliku povući ovu Privolu te da nisam obvezan na davanje ove Privole,
 • upoznat i suglasan sa prijenosom svojih osobnih podataka trećima sa kojima Biskupija poslovno surađuje radi organizacije, provođenja i sudjelovanja u Duhovnim vježbama, primjerice, ali ne isključivo Internet providerima, poslovnim suradnicima koji pružaju administrativnu podršku, zaposlenicima i službenicima Biskupije i drugim osobama koje su u redovitom kontaktu s Biskupijom u vezi ostvarivanja Duhovnih vježbi, i drugim vanjskim suradnicima.

Potpisom na ovu Privolu potvrđujem sve prethodno navedeno te dajem svoj nedvojben i izričit pristanak na obradu svojih osobnih podataka kako su navedeni u ovoj Privoli radi sudjelovanja u Duhovnim vježbama sukladno članku 6. stavku 1. točci a) te članku 9. stavku 2. točci a) GDPR-a.

Zatvori

Ovime pri punoj svijesti i pameti, ni od koga nagovoren(a) ili prisiljen(a), znajući čitati i pisati, nakon što mi je objašnjeno pravno značenje i sve posljedice ovog akta, izričito te bez potrebe bilo kakvog daljnjeg pitanja i/ili odobrenja, dajem ovu

P R I V O L U

kojom ja, ; , u svojstvu ispitanika (dalje Ispitanik) u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje GDPR) izričito potvrđujem da sam kao Ispitanik:

 • upoznat i suglasan sa time da GOSPIĆKO-SENJSKA BISKUPIJA, Senjskih žrtava 36, 53 000 Gospić, e-mail adresa info@manreza.hr, kontakt broj telefona 00385993810077 (dalje Biskupija) obrađuje moje osobne podatke u svrhu mojeg sudjelovanja u (dalje Duhovne vježbe), a posebno radi pravilnijeg prepoznavanja mojih duhovnih afiniteta te efikasnijeg sudjelovanja u Duhovnim vježbama,
 • upoznat sa pojmom osobni podatak te sam svjestan da to znači svaki podatak koji se odnosi na mene kao pojedinca a putem kojeg je moj identitet utvrđen ili se može utvrditi, pa tako primjerice, ali ne isključivo: identifikacijski podatak, kontaktni podaci i drugi podaci neophodni za sudjelovanje u Duhovnim vježbama,
 • upoznat sa pojmom obrada osobnih podataka te sam svjestan da obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje,
 • upoznat da podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, kao i genetski podaci, biometrijski podaci koji služe radi jedinstvene identifikacije pojedinca, podaci koji se odnose na zdravlje ili podaci o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca predstavljaju posebnu kategoriju podataka sukladno članku 9. GDPR-a,
 • suglasan i ovime dajem svoje odobrenje da Biskupija obrađuje moje osobne podatke, kao i moje osobne podatke koji se sukladno GDPR-u smatraju posebnom kategorijom podataka, posebice, ali ne isključivo moja vjerska stajališta te podaci koji se odnose na zdravlje,
 • upoznat sa pojmom pratitelja u Duhovnim vježbama što znači osoba koja na tjednoj bazi komunicira sa Ispitanikom, koja ima uvid u posebnu kategoriju osobnih podataka o Ispitaniku, koja pomaže Ispitaniku u procesu Duhovnih vježbi, koja vodi Ispitanika kroz Duhovne vježbe i informira Ispitanika o događajima u Duhovnim vježbama (dalje Pratitelj)
 • suglasan i ovime dajem svoje izričito odobrenje da Biskupija izvrši prijenos mojih osobnih podataka i to uključivo posebne kategorije osobnih podataka osobi koja mi je predodređena za Pratitelja u Duhovnim vježbama,
 • svjestan da sam ovlašten u svako doba, kontaktiranjem Biskupije bilo putem e-maila bilo putem pošte jednostranom izjavom volje danom u pisanom obliku povući ovu Privolu te da nisam obvezan na davanje ove Privole.

Zatvori

Prijava korisnika

Želite sudjelovati u duhovnim vježbama Manreza?

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Uvjeti korištenja.